اطلاعات اسم نوژان

ریشه اسم نوژان

معادل ابجد اسم نوژان

معنی اسم نوژان

اسامی مشابه نوژان

افراد مشهور با اسم نوژان

اسم های هم آوا با نوژان

دختر

نوژان

nužân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

114

معنی اسم، معنای نام

معنی

بانگ بلند؛ نعره؛ فریاد

نوژان چطور اسمیه؟ رأی بده

نوژان اسم دوستته؟ بفرست براش


نوژان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟