نسترن

nastaran

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
760
معنا
۱. گلی خوش‌بو به رنگ سرخ یا سفید، کوچک‌تر از گل سرخ که در هر شاخه‌اش چندین گل شکفته می‌شود؛ ترن؛ ۲. درختچه خاردار این گل
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟