نرگس

narges

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
330
معنا
(از یونانی) ۱. (زیست‌شناسی) گلی سفید، کوچک، و خوش‌بو با کاسه‌ای در وسط، برگ‌های سبز و دراز که پیاز آن کاشته می‌شود؛ نرجس؛ ۲. (قدیمی، مجاز) چشم معشوق
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟