نرگس

narges

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
330
معنی اسم، معنای نام
(از یونانی) گلی سفید، کوچک، و خوش‌بو با کاسه‌ای در وسط، برگ‌های سبز و دراز که پیاز آن کاشته می‌شود.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟