اطلاعات اسم نرگس

ریشه اسم نرگس

معادل ابجد اسم نرگس

معنی اسم نرگس

اسامی مشابه نرگس

افراد مشهور با اسم نرگس

اسم های هم آوا با نرگس

دختر

نرگس

narges

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

330

معنی اسم، معنای نام

معنی

(از یونانی) گلی سفید، کوچک، و خوش‌بو با کاسه‌ای در وسط، برگ‌های سبز و دراز که پیاز آن کاشته می‌شود.

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نرگس چطور اسمیه؟ رأی بده

نرگس اسم دوستته؟ بفرست براش


نرگس اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟