نجاح

najâh

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
62
معنی اسم، معنای نام
۱. پیروزی؛ ۲. رستگاری.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟