ناصرالدین

nâseroddin

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
436
معنی اسم، معنای نام
یاری‌کنندۀ دین

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟