نازگل

nâzgol

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
108
معنا
گل ناز

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟