نازنین

nâzanin

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
168
معنا
۱. دارای ناز؛ ۲. نازک‌اندام؛ خوش‌اندام؛ ۳. لطیف؛ ۴. دلربا.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟