نازنین

nâzanin

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
168
معنی اسم، معنای نام
۱. دارای ناز؛ ۲. نازک‌اندام؛ خوش‌اندام؛ ۳. لطیف؛ ۴. دلربا.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟