اطلاعات اسم نازنین

ریشه اسم نازنین

معادل ابجد اسم نازنین

معنی اسم نازنین

اسامی مشابه نازنین

افراد مشهور با اسم نازنین

اسم های هم آوا با نازنین

دختر

نازنین

nâzanin

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

168

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. دارای ناز؛ ۲. نازک‌اندام؛ خوش‌اندام؛ ۳. لطیف؛ ۴. دلربا.

نازنین چطور اسمیه؟ رأی بده

نازنین اسم دوستته؟ بفرست براش


نازنین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟