اطلاعات اسم نارملا

ریشه اسم نارملا

معادل ابجد اسم نارملا

معنی اسم نارملا

اسامی مشابه نارملا

افراد مشهور با اسم نارملا

اسم های هم آوا با نارملا

دختر

نارملا

nârmelâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

322

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

نارملا چطور اسمیه؟ رأی بده

نارملا اسم دوستته؟ بفرست براش


نارملا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟