اطلاعات اسم مینوسا

ریشه اسم مینوسا

معادل ابجد اسم مینوسا

معنی اسم مینوسا

اسامی مشابه مینوسا

افراد مشهور با اسم مینوسا

اسم های هم آوا با مینوسا

دختر

مینوسا

minusâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

167

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند بهشت

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

مینوسا چطور اسمیه؟ رأی بده

مینوسا اسم دوستته؟ بفرست براش


مینوسا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟