مینا

minâ

جنس
دختر
زبان
فارسی
معادل ابجد
101
معنا
۱. نوعی شیشۀ رنگی، به‌ویژه سبز برای ساختن ظروف؛ ۲. نوعی رنگ یا لعاب آبی‌رنگ برای نقاشی و تزیین ظرف‌های طلا و نقره؛ ۳. (زیست‌شناسی) پوستۀ سفیدرنگ روی دندان که محافظ دندان است؛ ۴. (زیست‌شناسی) پرنده‌ای با پرهای رنگارنگ که می‌تواند صدای انسان را تقلید کند؛ مرغ مینا؛ ۵. (زیست‌شناسی) نوعی گل که قسمت وسط آن زردرنگ و به ‌شکل قرص است و اطرافش گلبرگ‌های سفید یا آبی کم‌رنگ دارد؛ ۶. (قدیمی) جام شراب؛ ۷. (قدیمی) شراب.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟