اطلاعات اسم میعاد

ریشه اسم میعاد

معادل ابجد اسم میعاد

معنی اسم میعاد

اسامی مشابه میعاد

افراد مشهور با اسم میعاد

اسم های هم آوا با میعاد

پسر

میعاد

mi'âd

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

125

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. جای وعده کردن؛ ۲. زمان وعده کردن.

میعاد چطور اسمیه؟ رأی بده

میعاد اسم دوستته؟ بفرست براش


میعاد اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

2

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟