اطلاعات اسم مهنا

ریشه اسم مهنا

معادل ابجد اسم مهنا

معنی اسم مهنا

اسامی مشابه مهنا

افراد مشهور با اسم مهنا

اسم های هم آوا با مهنا

دختر

مهنا

mohannâ

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

96

معنی اسم، معنای نام

معنی

گوارا، خوشایند

مهنا چطور اسمیه؟ رأی بده

مهنا اسم دوستته؟ بفرست براش


مهنا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟