مهردخت

mehrdoxt

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
1249
معنی اسم، معنای نام
1. دختر خورشید؛ 2. دختر خورشیدمانند

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟