اطلاعات اسم مهراد

ریشه اسم مهراد

معادل ابجد اسم مهراد

معنی اسم مهراد

اسامی مشابه مهراد

افراد مشهور با اسم مهراد

اسم های هم آوا با مهراد

پسر

مهراد

mehrâd

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

250

معنی اسم، معنای نام

معنی

جوانمرد بزرگ

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

مهراد چطور اسمیه؟ رأی بده

مهراد اسم دوستته؟ بفرست براش


مهراد اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟