اطلاعات اسم مهدی

ریشه اسم مهدی

معادل ابجد اسم مهدی

معنی اسم مهدی

اسامی مشابه مهدی

افراد مشهور با اسم مهدی

اسم های هم آوا با مهدی

پسر

مهدی

mahdi

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

59

معنی اسم، معنای نام

معنی

کسی که خداوند او را به‌سوی حق هدایت نموده است؛ هدایت‌شده؛ ارشاد‌شده.

مهدی چطور اسمیه؟ رأی بده

مهدی اسم دوستته؟ بفرست براش


مهدی اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟