مهدی

mahdi

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
59
معنا
(صفت) (قدیمی) کسی که خداوند او را به‌سوی حق هدایت نموده؛ هدایت‌شده؛ ارشاد‌شده.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟