مهدی

mahdi

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
59
معنی اسم، معنای نام
کسی که خداوند او را به‌سوی حق هدایت نموده است؛ هدایت‌شده؛ ارشاد‌شده.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟