اطلاعات اسم مها

ریشه اسم مها

معادل ابجد اسم مها

معنی اسم مها

اسامی مشابه مها

افراد مشهور با اسم مها

اسم های هم آوا با مها

دختر

مها

mahâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

46

معنی اسم، معنای نام

معنی

در گویش مازندرانی، ابر

دختر

مها

mehâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

46

مها چطور اسمیه؟ رأی بده

مها اسم دوستته؟ بفرست براش


مها اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟