مها

mahâ

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
46
معنی اسم، معنای نام
در گویش مازندرانی، ابر

مها

mehâ

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
46

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟