اطلاعات اسم ملیکا

ریشه اسم ملیکا

معادل ابجد اسم ملیکا

معنی اسم ملیکا

اسامی مشابه ملیکا

افراد مشهور با اسم ملیکا

اسم های هم آوا با ملیکا

دختر

ملیکا

melikâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

81

ملیکا چطور اسمیه؟ رأی بده

ملیکا اسم دوستته؟ بفرست براش


ملیکا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟