اطلاعات اسم ملینا

ریشه اسم ملینا

معادل ابجد اسم ملینا

معنی اسم ملینا

اسامی مشابه ملینا

افراد مشهور با اسم ملینا

اسم های هم آوا با ملینا

دختر

ملینا

melinâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

131

ملینا چطور اسمیه؟ رأی بده

ملینا اسم دوستته؟ بفرست براش


ملینا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟