اطلاعات اسم معصومه

ریشه اسم معصومه

معادل ابجد اسم معصومه

معنی اسم معصومه

اسامی مشابه معصومه

افراد مشهور با اسم معصومه

اسم های هم آوا با معصومه

دختر

معصومه

ma'sume

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

251

معنی اسم، معنای نام

معنی

مؤنث معصوم

معصومه چطور اسمیه؟ رأی بده

معصومه اسم دوستته؟ بفرست براش


معصومه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟