اطلاعات اسم معراج

ریشه اسم معراج

معادل ابجد اسم معراج

معنی اسم معراج

اسامی مشابه معراج

افراد مشهور با اسم معراج

اسم های هم آوا با معراج

پسر

معراج

me'râj

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

314

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. عروج؛ بالا رفتن؛ 2. نردبان؛ پلکان.

معراج چطور اسمیه؟ رأی بده

معراج اسم دوستته؟ بفرست براش


معراج اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟