اطلاعات اسم مطهره

ریشه اسم مطهره

معادل ابجد اسم مطهره

معنی اسم مطهره

اسامی مشابه مطهره

افراد مشهور با اسم مطهره

اسم های هم آوا با مطهره

دختر

مطهره

motahhare

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

259

معنی اسم، معنای نام

معنی

مؤنث مطهّر

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

مطهره چطور اسمیه؟ رأی بده

مطهره اسم دوستته؟ بفرست براش


مطهره اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟