مریم

maryam

جنس، جنسیتعبری
دختر
معادل ابجد
290
معنی اسم، معنای نام
نوعی گل ‌سفید و خوش‌بو با بوتۀ پیازدار که پیازش را می‌کارند.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟