اطلاعات اسم مریم

ریشه اسم مریم

معادل ابجد اسم مریم

معنی اسم مریم

اسامی مشابه مریم

افراد مشهور با اسم مریم

اسم های هم آوا با مریم

دختر

مریم

maryam

ریشه

ریشه

عبری

ابجد

معادل ابجد

290

معنی اسم، معنای نام

معنی

نوعی گل ‌سفید و خوش‌بو با بوتۀ پیازدار که پیازش را می‌کارند.

مریم چطور اسمیه؟ رأی بده

مریم اسم دوستته؟ بفرست براش


مریم اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟