مریم

maryam

جنس
دختر
زبان
عبری
معادل ابجد
290
معنا
نوعی گل ‌سفید و خوش‌بو با بوتۀ پیازدار که پیازش را می‌کارند.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟