اطلاعات اسم محیا

ریشه اسم محیا

معادل ابجد اسم محیا

معنی اسم محیا

اسامی مشابه محیا

افراد مشهور با اسم محیا

اسم های هم آوا با محیا

دختر

محیا

mahyâ

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

59

معنی اسم، معنای نام

معنی

زندگی، حیات

دختر

محیا

mohayyâ

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

59

معنی اسم، معنای نام

معنی

چهره، صورت

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

محیا چطور اسمیه؟ رأی بده

محیا اسم دوستته؟ بفرست براش


محیا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟