محسن

mohsen

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
158
معنا
۱. نیکویی‌کننده؛ نیکو‌کار؛ ۲. از نام‌های خداوند.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟