مجتبی

mojtabâ

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
455
معنا
برگزیده

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟