اطلاعات اسم متین

ریشه اسم متین

معادل ابجد اسم متین

معنی اسم متین

اسامی مشابه متین

افراد مشهور با اسم متین

اسم های هم آوا با متین

پسر

متین

matin

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

500

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. دارای متانت؛ ۲. محکم؛ ثابت؛ استوار؛ پابرجا.

متین چطور اسمیه؟ رأی بده

متین اسم دوستته؟ بفرست براش


متین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟