اطلاعات اسم مبینا

ریشه اسم مبینا

معادل ابجد اسم مبینا

معنی اسم مبینا

اسامی مشابه مبینا

افراد مشهور با اسم مبینا

اسم های هم آوا با مبینا

دختر

مبینا

mobinâ

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

103

مبینا چطور اسمیه؟ رأی بده

مبینا اسم دوستته؟ بفرست براش


مبینا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟