مبین

mobin

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
102
معنا
۱. آشکارکننده؛ ۲. (قدیمی) واضح؛ روشن‌.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟