اطلاعات اسم مبین

ریشه اسم مبین

معادل ابجد اسم مبین

معنی اسم مبین

اسامی مشابه مبین

افراد مشهور با اسم مبین

اسم های هم آوا با مبین

پسر

مبین

mobin

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

102

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. آشکارکننده؛ ۲. واضح؛ روشن‌.

مبین چطور اسمیه؟ رأی بده

مبین اسم دوستته؟ بفرست براش


مبین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟