اطلاعات اسم ماهک

ریشه اسم ماهک

معادل ابجد اسم ماهک

معنی اسم ماهک

اسامی مشابه ماهک

افراد مشهور با اسم ماهک

اسم های هم آوا با ماهک

دختر

ماهک

mâhak

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

46

معنی اسم، معنای نام

معنی

ماه کوچک

ماهک چطور اسمیه؟ رأی بده

ماهک اسم دوستته؟ بفرست براش


ماهک اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟