اطلاعات اسم ماهور

ریشه اسم ماهور

معادل ابجد اسم ماهور

معنی اسم ماهور

اسامی مشابه ماهور

افراد مشهور با اسم ماهور

اسم های هم آوا با ماهور

دختر

ماهور

mâhur

ریشه

ریشه

کردی

ابجد

معادل ابجد

252

معنی اسم، معنای نام

معنی

تابناک

دختر

ماهور

mâhur

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

252

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. هر یک از برآمدگی‌های تپه‌مانندِ دشت یا دامنۀ کوه؛ ۲. گلی با برگ‌های بزرگ و پهن شبیه گوش‌ خرگوش و پرزهایی مانند پرز ماهوت و گل‌هایی زردرنگ و گلبرگ‌هایی سست.

دختر

ماهور

mâhvar

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

252

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

ماهور چطور اسمیه؟ رأی بده

ماهور اسم دوستته؟ بفرست براش


ماهور اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟