اطلاعات اسم مانلی

ریشه اسم مانلی

معادل ابجد اسم مانلی

معنی اسم مانلی

اسامی مشابه مانلی

افراد مشهور با اسم مانلی

اسم های هم آوا با مانلی

دختر

مانلی

mâneli

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

131

معنی اسم، معنای نام

معنی

در گویش مازندرانی، برایم بمان

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

مانلی چطور اسمیه؟ رأی بده

مانلی اسم دوستته؟ بفرست براش


مانلی اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟