اطلاعات اسم ماندانا

ریشه اسم ماندانا

معادل ابجد اسم ماندانا

معنی اسم ماندانا

اسامی مشابه ماندانا

افراد مشهور با اسم ماندانا

اسم های هم آوا با ماندانا

دختر

ماندانا

mândânâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

147

ماندانا چطور اسمیه؟ رأی بده

ماندانا اسم دوستته؟ بفرست براش


ماندانا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟