اطلاعات اسم فرید

ریشه اسم فرید

معادل ابجد اسم فرید

معنی اسم فرید

اسامی مشابه فرید

افراد مشهور با اسم فرید

اسم های هم آوا با فرید

پسر

فرید

farid

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

294

معنی اسم، معنای نام

معنی

یکتا؛ بی‌نظیر؛ بی‌مانند

فرید چطور اسمیه؟ رأی بده

فرید اسم دوستته؟ بفرست براش


فرید اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟