فروغ

foruq

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
1286
معنی اسم، معنای نام
روشنی؛ پرتو

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟