فرشته

ferešte

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
985
معنی اسم، معنای نام
موجودی آسمانی و نادیدنی که مأمور اجرای اوامر الهی است و مرتکب گناه نمی‌شود؛ مَلَک

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟