اطلاعات اسم فرشته

ریشه اسم فرشته

معادل ابجد اسم فرشته

معنی اسم فرشته

اسامی مشابه فرشته

افراد مشهور با اسم فرشته

اسم های هم آوا با فرشته

دختر

فرشته

ferešte

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

985

معنی اسم، معنای نام

معنی

موجودی آسمانی و نادیدنی که مأمور اجرای اوامر الهی است و مرتکب گناه نمی‌شود؛ مَلَک

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

فرشته چطور اسمیه؟ رأی بده

فرشته اسم دوستته؟ بفرست براش


فرشته اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟