اطلاعات اسم فاطمه

ریشه اسم فاطمه

معادل ابجد اسم فاطمه

معنی اسم فاطمه

اسامی مشابه فاطمه

افراد مشهور با اسم فاطمه

اسم های هم آوا با فاطمه

دختر

فاطمه

fâteme

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

135

معنی اسم، معنای نام

معنی

زنی که بچة دوساله را از شیر گرفته باشد.

فاطمه چطور اسمیه؟ رأی بده

فاطمه اسم دوستته؟ بفرست براش


فاطمه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟