اطلاعات اسم فاروق

ریشه اسم فاروق

معادل ابجد اسم فاروق

معنی اسم فاروق

اسامی مشابه فاروق

افراد مشهور با اسم فاروق

اسم های هم آوا با فاروق

پسر

فاروق

fâruq

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

387

معنی اسم، معنای نام

معنی

جداکنندۀ حق و باطل

فاروق چطور اسمیه؟ رأی بده

فاروق اسم دوستته؟ بفرست براش


فاروق اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟