غزل

qazal

دختر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

1037

معنی اسم، معنای نام

۱. شعری که معمولاً بین هفت تا پانزده بیت سروده می‌شود و موضوع آن غنایی و عاشقانه است؛ شعر عاشقانه؛ ۲. سخن گفتن با زنان و عشق‌بازی کردن؛ ۳. سخنی که در وصف زنان و در عشق آنان گفته شود؛ حدیث عشق زنان.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟