غزل

qazal

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
1037
معنی اسم، معنای نام
۱. شعری که معمولاً بین هفت تا پانزده بیت سروده می‌شود و موضوع آن غنایی و عاشقانه است؛ شعر عاشقانه؛ ۲. سخن گفتن با زنان و عشق‌بازی کردن؛ ۳. سخنی که در وصف زنان و در عشق آنان گفته شود؛ حدیث عشق زنان.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟