غزل

qazal

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
1037
معنا
۱. (ادبی) شعری که معمولاً بین هفت تا پانزده بیت سروده می‌شود و موضوع آن غنایی و عاشقانه است؛ شعر عاشقانه؛ ۲. (اسم مصدر) (قدیمی) سخن گفتن با زنان و عشق‌بازی کردن؛ ۳. (اسم مصدر) (قدیمی) سخنی که در وصف زنان و در عشق آنان گفته شود؛ حدیث عشق زنان.
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟