اطلاعات اسم علی‌سان

ریشه اسم علی‌سان

معادل ابجد اسم علی‌سان

معنی اسم علی‌سان

اسامی مشابه علی‌سان

افراد مشهور با اسم علی‌سان

اسم های هم آوا با علی‌سان

پسر

علی‌سان‌

alisân

ریشه

ریشه

عربی ـ فارسی

ابجد

معادل ابجد

221

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند علی، علی‌وار

پسر

علیسان

alisân

ریشه

ریشه

عربی ـ فارسی

ابجد

معادل ابجد

221

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند علی، علی‌وار

علی‌سان چطور اسمیه؟ رأی بده

علی‌سان اسم دوستته؟ بفرست براش


علی‌سان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟