علی‌اکبر

ali'akbar

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
313
معنی اسم، معنای نام
علیِ بزرگتر

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟