علی‌اکبر

ali'akbar

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
313
معنا
علیِ بزرگتر

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟