علی‌اصغر

ali'asqar

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
1401
معنا
علیِ کوچک

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟