علی‌اصغر

ali'asqar

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
1401
معنی اسم، معنای نام
علیِ کوچک

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟