عسل

asal

دختر
جنس، جنسیت

عربی

معادل ابجد

160

معنی اسم، معنای نام

مادۀ شیرینی که زنبور عسل از مکیدن شیرۀ بعضی گل‌ها و گیا‌هان فراهم می‌آورد و در کندوی خود خالی می‌کند؛ انگبین.

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟