اطلاعات اسم عرفان

ریشه اسم عرفان

معادل ابجد اسم عرفان

معنی اسم عرفان

اسامی مشابه عرفان

افراد مشهور با اسم عرفان

اسم های هم آوا با عرفان

پسر

عرفان

erfân

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

401

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. شناختن؛ ۲. در تصوف، شناختن حق‌تعالی از راه ریاضت و تهذیب نفس.

عرفان چطور اسمیه؟ رأی بده

عرفان اسم دوستته؟ بفرست براش


عرفان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟