عاطفه

âtefe

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
165
معنا
محبت، مهربانی

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟