اطلاعات اسم طهورا

ریشه اسم طهورا

معادل ابجد اسم طهورا

معنی اسم طهورا

اسامی مشابه طهورا

افراد مشهور با اسم طهورا

اسم های هم آوا با طهورا

دختر

طهورا

tahurâ

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

221

معنی اسم، معنای نام

معنی

پاک

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

طهورا چطور اسمیه؟ رأی بده

طهورا اسم دوستته؟ بفرست براش


طهورا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟