اطلاعات اسم طنین

ریشه اسم طنین

معادل ابجد اسم طنین

معنی اسم طنین

اسامی مشابه طنین

افراد مشهور با اسم طنین

اسم های هم آوا با طنین

دختر

طنین

tanin

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

119

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. انعکاس صدا؛ پژواک؛ ۲. خوش‌آهنگی؛ ۳. صدای ناقوس، زنگ، و مانند آن که در گوش می‌پیچد.

طنین چطور اسمیه؟ رأی بده

طنین اسم دوستته؟ بفرست براش


طنین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟