طره

torre

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
214
معنی اسم، معنای نام
دستۀ موی تابیده در کنار پیشانی

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟