ضیغم

zeyqam

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
1850
معنی اسم، معنای نام
شیر بیشه

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟