اطلاعات اسم صدرا

ریشه اسم صدرا

معادل ابجد اسم صدرا

معنی اسم صدرا

اسامی مشابه صدرا

افراد مشهور با اسم صدرا

اسم های هم آوا با صدرا

پسر

صدرا

sadrâ

ریشه

ریشه

عربی ـ فارسی

ابجد

معادل ابجد

295

صدرا چطور اسمیه؟ رأی بده

صدرا اسم دوستته؟ بفرست براش


صدرا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟