اطلاعات اسم صبا

ریشه اسم صبا

معادل ابجد اسم صبا

معنی اسم صبا

اسامی مشابه صبا

افراد مشهور با اسم صبا

اسم های هم آوا با صبا

دختر

صبا

sabâ

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

93

معنی اسم، معنای نام

معنی

بادی که از مشرق می‌وزد.

صبا چطور اسمیه؟ رأی بده

صبا اسم دوستته؟ بفرست براش


صبا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟